Vedtægter

Ejendommens vedtægter kan rekvireres hos:

Ullerup Ejendomsadministration 
v/Anne-Mette Jensen-Dahm 
Asser Jensens Vej 62 
7000 Fredericia 
Tlf 20762093 
E-mail - ad@ullerup.nu
 
Webside - www.ullerup.nu


Vedtægter udleveres kun til ejendommens beboere og ejendomsmæglere.
                           BEMÆRK venligst § 21 i vedtægterne.

                                                      § 21.
                                                    Panteret. 
1. Fra nærværende vedtægters ikrafttræden skal hver ny ejer af en ejerlejlighed oprette et skadesløsbrev til foreningen på kr. 40.000,- til sikkerhed for samtlige sine forpligtelser overfor foreningen. Det omhandlede pantebrev skal efter tinglysningen have 1. prioritets panteret i ejendommen.