Velkomstmappe for Nørreparken 1

VIGTIGE INFORMATIONER VEDR. EJERFORENINGEN...

VELKOMMEN  til Ejerforeningen Nørreparken1. Ejendommen er beliggende Finlandsvej 2 i Vejle Nord. Der er ca. 1,5 km. til centrum, og det smukke Skyttehuset og 2 km til stranden (Albuen). 5 km til Tirsbæk Strand og Tirsbæk Slot. Kort afstand til Vejle Stadion samt Nørreskoven. Du har kun 2 min. kørsel fra din bolig, så er du på motorvejen. Der forefindes indkøbscenter, skole og kirke overfor boligkomplekset. Ejerforeningen Nørreparken1 består af 51 ejerlejligheder. Der er adgang til fællesfaciliteter i kælderen. (vaskeri samt cykel- og barnevogns rum).

INDKØB: Der er Netto samt LIDL over for vores blok samt Nørremarkscenteret med, kiosk, frisør samt pizzeria.

VASKERUM: Her findes et vaskerum, med vaskemaskine, tørretumbler, som kan benyttes mellem kl. 07.00-20.00 alle ugens dage. Vaskeprisen er kr. 20,- pr. vask og kr. 8,- for 10 minutters tørretid. Vask og tørring betales over app på din mobiltelefon. Reservation af vasketid foregår på den måde, at man skriver sit navn samt ønsket tid ind i den dertil indrettede bog i vaskerummet. Der Der er et tørrerum i hver side af ejendommen. Vi anmoder venligst om, at tørrerummene skal være ledige kl. 10.00 dagen efter. Respekter hvis der er skrevet tørrerum på tidsbestillingen vask. Hvis maskinerne ikke fungerer SKAL bestyrelsen underrettes om dette. Reparatør SKAL kontaktes af bestyrelsen.

CYKELRUM: Cyklerne SKAL opbevares i disse rum. Cyklerne opbevares på eget ansvar. Cykelrummet må ikke benyttes til reparation af knallerter/scootere. 

LEJE AF KÆLDERRUM: Der findes ekstra kælderrum, udover de respektive som tilhører lejlighederne. Lejen udgør for tiden kr.10,00 pr. m2. Ved ny etablerede kælderum udgør prisen kr. 15.00 pr. m2. Rummene er mellem 8 – 20m2. Ved ønske om leje af ekstra rum kontaktes bestyrelsen. Kælderrum kan ikke overdrages til anden lejer, da bestyrelsen kan have lejere på venteliste. Ønske om ekstra kælderrum kontakt bestyrelsen.   

GENERALFORSAMLING: I marts/april måned afholdes generalforsamling iht. vedtægterne. Indkaldelse fremsendes til ejerne. 

EJENDOMMENS VEDLIGEHOLDELSE: Al udvendig vedligeholdelse påhviler ejerforeningen , som skal sikre ejendommens ensartethed. 

ANTENNE:  YouSee er leverandør af TV kanaler. 

INTERNET: Der er indlagt fiberbredbånd i alle lejligheder.  

PARBOLER: Der må IKKE opsættes parboler på ejendommens mure. Disse vil blive fjernes uden yderligere varsel. 

HUSDYR: Der må gerne holdes husdyr i ejendommen, når dette ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at lufte hunde på græsplænerne. Skulle du alligevel gøre dette så husk at have en høm høm pose med til din hunds efterladenskaber.

ALTANER: Såfremt der tørres tøj på altanen, skal det hænges så lavt, at det ikke kan ses udefra. Vis hensyn til naboerne, hvis der tændes op i en grill på altanen. Vær især opmærksom på, hvilken vej røgen driver. Gør evt. naboer opmærksom på dette på forhånd, så de kan tage forholdsregler, hvis de ønsker det. Det er ikke tilladt at smide cigaret skodder samt affald ud fra altan. Dette vil medføre en ekstra udgift for beboerne i ejendommen.

KÆLDERRUM: Det anbefales at hæve de ting, der står i kælderrummene på grund af evt. overløb af kloak. 

HUSREGLER: se under fanebladet Husregler

PARKERING: se under fanebladet Parkeringsforhold

VIS HENSYN TIL DINE NABOER!!  🙂  da lejlighederne er meget "lytte".

OPGANGE: Der må IKKE stilles cykler og barnevogne i opgangene. Der må ligeledes ikke stilles affald, pap og lign. i opgangene. Dette fjernes uden ansvar og for den pågældende beboers regning. Opgangene rengøres hver 14 dag. Vinduerne bliver pudset en gang i måneden. Der må ikke ryges i opgangene.

AFFALD: Der må KUN kastes sorte affaldsposer i skakten, De grønne skal ned i kælderen. Husk at lukke poserne svarligt. Resultatet af poser der ikke er forsvarligt lukkede, er tilsvinede skakte, som tiltrækker rotter og mus. Dette er uhygiejnisk og medfører ekstra udgifter for ejerforeningen til rengøring. Papir, aviser, reklamer og pap lægges i de opstillede containere i kælderen. De er opstillet ved opgang 2B og ved 2F. Pres papkasser sammen, så de fylder mindst muligt. Problemaffald skal også pakkes i klare plasticposer og derefter i den røde container, der benyttes til kemikalie-affald. Flasker og glas må ikke smides i skakten. Der er glascontainer bagved Nørremark Centeret. Der er ligeledes container til brugt tøj.


FRAFLYTNING: Ved fraflytning orienteres administrator. Ekstra lejet kælderrum kan ikke overdrages til anden lejer, da der kan være lejere på ventelisten. 

BESTYRELSEN FOR EJERFORENINGEN NØRREPARKEN 1:  

Tommy Enevoldsen 

Heinrich Pedersen 

Allan Lykke Pedersen                   

Conny Julsgaard.

Kontakt bestyrelsen på  bestyrelsennor1@outlook.dk

ADMINISTRATOR:  

Ullerup Ejendomsadministration 

C/O Ejerforeningen Nørreparken 1
Treldevej 177
7000 Fredericia 
Tlf. 20762093 

E-mail - ad@ullerup.nu - Webside - www.ullerup.nu