Valgt på generalforsamlingen

Tommy Enevoldsen        
Heinrich Pedersen
Allan Pedersen
Conny Julsgaard

Vil du ringe eller sende en sms til bestyrelsen skal dette fremover gøres på mobil.nr.  24 64 64 90 

Dette er en NØDTELEFON som kun skal benyttes hvis der opstår flg. i din lejlighed:

  1. et sprunget vandrør
  2. vandindtrængen
  3. hvis der kommer vand op af fra håndvaske og afløb pga. tilstoppet nedfaldsstamme.

Har du andre henvendelser/spørgsmål ud over ovennævnte skal du kontakte os på mail.:

bestyrelsennor1@outlook.dk     

Der svares inden for 2 dage.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Nørreparken1