Husregler

GÆLDENDE HUSREGLER I EJERFORENINGEN:

VIS HENSYN TIL DINE NABOER!! 🙂 da lejlighederne er meget "lytte".    

Der må ikke bores eller hamres på hverdage før kl. 7.30 og efter kl. 19.00. 
Lørdage samt søn- og helligedage før kl. 10.00 og efter kl. 16.00.
Vaskemaskine i lejligheden MÅ KUN benyttes mellem kl. 7.00 og 21.00 
begrundelsen herfor er det tydeligt kan høres når tøjet centrifugeres da dette medfører en hamrende lyd i boligen.
Høj musik og benyttelse af musik instrumenter og lign. tillades hverdage ikke før  kl. 7.30 og efter kl. 21.00 -  i weekenden efter kl. 24.00. 


Hvad kan jeg gøre for at begrænse min egen støj?
Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af egen støj/adfærd 
og bevare et godt naboskab:

* overholde husordenen i Ejerforeningen 
* lydisolere din bolig
* begrænse støjen til dagtimerne
* evt. lukke vinduer og døre
* varsle naboerne i god tid, fx. når du evt. skal holde fest 
* hæng gerne en seddel i opgangen hvis du vil komme til at 
"støje" over længere tid grundet renovering af din lejlighed.

Hvad gør jeg ved nabostøj?
Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. høj musik, eller anden form for støjende adfærd, skal du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig. Hjælper dette ikke, opfordres der til at klage.
 
Hvis du ønsker at klage over en anden ejerbolig eller lejer,
skal du kontakte Ejerforeningen (bestyrelsen). 
Ejerforeningen har pligt til at reagere på henvendelser fra de øvrige ejere/lejere 
over for støjende eller truende adfærd fra en ejer/lejer, idet Ejerforeningen har pligt til 
sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen.
Hvis en eller flere ejere/lejere ønsker at klage over en anden ejers/lejers støjende 
adfærd m.v.,skal dette begrundes skriftligt over for Ejerforeningen. Ejerforeningen vil derefter sende en skriftlig klage til pågældende beboer. 
Skulle dette ikke have effekt  efter 3 skriftlige advarsler  vil Ejerforeningen tage det næste skridt og bede ejer/lejer om  at fraflytte Ejerforeningen Nørreparken1 inden for 3 måneder, da husreglerne ikke er overholdt. Omkostningen  i forbindelse med fraflytningen påhviler ejer/lejer.


Bestyrelsen for Ejerforeningen Nørreparken1.