Husregler

GÆLDENDE HUSREGLER I EJERFORENINGEN:

VIS HENSYN TIL DINE NABOER!! đŸ™‚ da lejlighederne er meget "lytte".    

Der mĂĽ ikke bores eller hamres pĂĽ hverdage før kl. 7.30 og efter kl. 19.00. 

Lørdage samt søn- og helligedage før kl. 10.00 og efter kl. 16.00.

Vaskemaskine i lejligheden MÅ KUN benyttes mellem kl. 7.00 og 21.00 

begrundelsen herfor er det tydeligt kan høres nür tøjet centrifugeres da dette medfører en hamrende lyd i boligen.

Høj musik og benyttelse af musik instrumenter og lign. tillades hverdage ikke før  kl. 7.30 og efter kl. 21.00 -  i weekenden efter kl. 24.00. 

Hvad kan jeg gøre for at begrÌnse min egen støj?

Du kan selv gøre meget for at begrĂŚnse generne af egen støj/adfĂŚrd 

og bevare et godt naboskab:

* overholde husordenen i Ejerforeningen 

* lydisolere din bolig

* begrÌnse støjen til dagtimerne

* evt. lukke vinduer og døre

* varsle naboerne i god tid, fx. nĂĽr du evt. skal holde fest 

* hĂŚng gerne en seddel i opgangen hvis du vil komme til at 

"støje" over lÌngere tid grundet renovering af din lejlighed.

Hvad gør jeg ved nabostøj?

Hvis du har problemer med din nabo pĂĽ grund af støj fra f.eks. høj musik, eller anden form for støjende adfĂŚrd, skal du i første omgang gøre din nabo opmĂŚrksom pĂĽ, at støjen generer dig. HjĂŚlper dette ikke, opfordres der til at klage.

Hvis du ønsker at klage over en anden ejerbolig eller lejer,

skal du kontakte Ejerforeningen (bestyrelsen). 

Ejerforeningen har pligt til at reagere pĂĽ henvendelser fra de øvrige ejere/lejere 

over for støjende eller truende adfĂŚrd fra en ejer/lejer, idet Ejerforeningen har pligt til 

sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen.

Hvis en eller flere ejere/lejere ønsker at klage over en anden ejers/lejers støjende 

adfĂŚrd m.v.,skal dette begrundes skriftligt over for Ejerforeningen. Ejerforeningen vil derefter sende en skriftlig klage til pĂĽgĂŚldende beboer. 

Skulle dette ikke have effekt  efter 3 skriftlige advarsler  vil Ejerforeningen tage det nĂŚste skridt og bede ejer/lejer om  at fraflytte Ejerforeningen Nørreparken1 inden for 3 mĂĽneder, da husreglerne ikke er overholdt. Omkostningen  i forbindelse med fraflytningen pĂĽhviler ejer/lejer.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Nørreparken1.