Nabostøj


Hvad kan jeg gøre for at begrænse min egen støj?
Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

overholde husordenen i Ejerforenigen 
lydisolere din bolig
begrænse støjen til dagtimerne
lukke vinduer og døre
varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, afhøvle gulve og lignende.

Hvad gør jeg ved nabostøj?
Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. høj musik, 
eller anden form for støj, skal du i første omgang gøre din nabo opmærksom
på, at støjen generer dig. Hjælper dette ikke, opfordres der til at klage.

Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig eller lejer, 
skal du kontakte Ejerforeningen (bestyrelsen). Hvis du er akut generet af støj, 
og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan politiet kontaktes.

Ejerforeningen har pligt til at reagere på henvendelser fra de øvrige ejere/lejere 
over støj eller truende adfærd fra en ejer/lejer, idet Ejerforeningen har pligt til 
sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen.
Hvis en eller flere ejere/lejere ønsker at klage over en anden ejers/lejers støjende 
adfærd m.v., skal dette begrundes skriftligt over for Ejerforeningen. Det er vigtigt 
at ”klageren” indsamler underskrifter fra beboerne i opgangen, således at det kan 
dokumenteres, at der er bred enighed om den pågældende ejers/lejers støjende 
og/eller truende adfærd.
Efter 3 skriftlige advarsler kan Ejerforeningen bede ejer/lejer 
om at fraflytte Ejerforeningen Nørreparken1 inden for 3 måneder. Omkostningen 
i forbindelse med fraflytningen påhviler ejer/lejer.

Se yderligere information i Velkomstmappen under afsnittet HUSORDEN...STØJ.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Nørreparken1.